Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego

W dniach 23 – 25 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko”, współfinansowanego przez Powiat Polkowicki. W warsztatach udział wzięło piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TTL. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Szklarskiej Poręby.

Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi tego regionu.

Pierwszego dnia warsztatów młodzież zapoznała się z licznymi atrakcjami turystycznymi Szklarskiej Poręby. Były to m.in. wyciąg na Szrenicę, tor saneczkowy, Żelazny Krąg oraz liczne skałki i pomniki przyrody. Na zakończenie dnia, odbyły się jeszcze zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu walorów przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego.

Drugi dzień warsztatów to rajd pieszy nad Wodospad Kamieńczyka oraz do schroniska turystycznego Kamieńczyk. Wodospad jest największym, liczącym 27 m wysokości, wodospadem po polskiej stronie Karkonoszy. Trasa wiodła szlakami turystycznymi oraz ścieżkami przyrodniczymi. Tego dnia uczniowie odwiedzili także Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w którym zapoznali się z przyrodą Karkonoskiego Parku Narodowego i Karkonoszy, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu ekologii, biologii, działalności człowieka, fauny i flory, geologii oraz klimatu. Po południu odbyły się jeszcze zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem walizki ekologicznej. Młodzież badała m.in. czystość powietrza.

Trzeciego dnia, uczestnicy warsztatów odbyli kolejny rajd pieszy po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego. Tym razem grupa udała się nad Wodospad Szklarki (13,3m) oraz do schroniska turystycznego Kochanówka. Trasa wiodła ścieżką dydaktyczną na której znajduje się wiele pomników przyrody oraz różnorodnych form skalnych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Anna Druzga.