Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego, październik 2015

W dniach 5-7 października 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego”.  W warsztatach udział wzięło dwadzieścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TTL. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Karpacza.

Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi tego regionu.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Działanie finansowane przez Powiat Polkowicki.

Pierwszego dnia warsztatów, jego uczestnicy odwiedzili atrakcje turystyczne Karpacza. Wśród nich znalazły się, “Zapora na Łomnicy” – zapora przeciwpowodziowa wybudowana w latach 1910-1915, skocznia narciarska “Orlinek” im. Stanisława Marusarza – obiekt powstał w 1912r., “Dziki Wodospad” – kilkumetrowej wysokości wodospad na rzece Łomnica. Na zakończenie dnia, odbyły się jeszcze zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu walorów przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego.

Drugi dzień, to rajd pieszy na “Śnieżkę” (1602), najwyższy szczyt górski w Karkonoszach. Trasa wiodła żółtym szlakiem turystycznym do Schroniska PTTK “Nad Łomniczką”, następnie szlakiem czerwonym na “Przełęcz pod Śnieżką” (1394), gdzie znajduje się również schronisko turystyczne “Śląski Dom”. Ostatnim etapem wspinaczki, było krótkie podejście czerwonym szlakiem na samą “Śnieżkę”. Młodzież odpoczęła w schronisku turystycznym a następnie zwiedziła “Obserwatorium Meteorologiczne” oraz “kaplicę św. Wawrzyńca”. Droga powrotna wiodła “Drogą Jubileuszową” (niebieski szlak turystyczny) a następnie “Śląską Drogą” (szlak czarny) do “Rozdroża Łomnickiego” i do Karpacza. Rajd pieszy prowadził pan Dariusz Jakubczyk, przewodnik sudecki, który przekazywał uczestnikom warsztatów wiadomości z zakresu geologii, ekologii, biologii i historii tej części Karkonoszy.

Ostatniego dnia warsztatów, młodzież zwiedziła jeszcze “Muzeum Sportu i Turystyki” w Karpaczu a następnie grupa udała się w drogę powrotną do Chocianowa.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Anna Druzga, Krzysztof Smardzewski.