Stanowiska badawcze dla Feerum S.A. w Zespole Szkół w Chocianowie

W piątek dnia 20.11.2015r. w Zespole Szkół odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami firmy Feerum S.A. z Chojnowa oraz przedstawicielami firmy Festo Didactic, którego organizatorami byli Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie, mgr Andrzej Wojtkowiak oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, mgr inż. Maciej Piotrowski i mgr Ireneusz Podolski.

Przedstawiciele

Firmę Feerum S.A. z Chojnowa reprezentowali:

  • Paweł Janusz – inżynier automatyk,
  • Marek Gust – kierownik działu elektryki i automatyki,
  • Sławomir Górnicki – kierownik działu projektowego,

Firmę Festo Didactic reprezentowali:

  • Piotr Wiśniewski – Hydrotronik,
  • Piotr Rzepka – Festo Didactic

Cel spotkania

Głównym tematem było zapoznanie się z ofertą pomocy dydaktycznych przygotowaną przez firmę Festo z badania przepływów i zabezpieczeń w układach elektropneumatycznych. Zaprezentowane zostały elementy aparatury pomiarowej oraz zabezpieczającej, a także oprogramowanie specjalistyczne do wykonywania i monitorowania pomiarów wykonywanych na obiekcie.

Po prezentacji przedstawiciele firmy Festo udali się na zaproszenie pracowników Feerum S.A. udali się do zakładów w Chojnowie w celu zapoznania się z procesem produkcyjnym firmy.

Spotkanie to miało na celu omówienie warunków współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Chocianowie, a tymi firmami w ramach tworzonego stanowiska badawczego pneumatycznych układów napędowych. Badania te będą prowadzone wspólnie przez Zespół Szkół w Chocianowie i firmę Feerum S.A. w ramach podpisanej umowy (z dnia 01.09.2015r.) o kształceniu dualnym i patronacie nad technikum mechatronicznym.

Utworzenie stanowisk badawczych na terenie szkoły dla Feerum S.A. nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli przedmiotów zawodowych mechatronicznych mgr inż. Macieja Piotrowskiego i mgr Ireneusza Podolskiego oraz prezesa firmy Feerum S.A. inż. Daniela Janusza i mgr inż. Pawła Janusza, który również jest absolwentem naszej szkoły w zawodzie mechatronika.