Sukces ZS w konkursie 2015 Programu ERASMUS+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła ocenę projektów złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2015. Złożony projekt o nazwie “Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk uzyskał łącznie aż 92 punkty na 100 punktów możliwych i został zatwierdzony do realizacji. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 109 680,00 Euro.

Obecnie Zespół Szkół w Chocianowie przygotowuje do realizacji wygrany projekt z konkursu 2014. W ramach tego projektu wybrana została spośród najlepszych 45-osobowa grupa uczniów, która we wrześniu i październiku 2015r. wyjedzie na staż do Lipska i do Sewilli. Podobnie nowy projekt obejmie kolejnych 45 uczniów, którzy staż odbędą w terminie późniejszym tj. w 2016r. Oba projekty obejmują dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę stażową uczniowie będą odbywali w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy.

Obecny dyrektor Zespołu Szkół mgr Andrzej Wojtkowiak wraz z koordynatorem projektu mgr Małgorzatą Tarasiuk wypracowali w kontakcie z panią dr Marią Peter prezesem Stowarzyszenia Europa-Haus oraz z panią Amelią Wójcik przedstawicielem firmy euroMind niezwykle atrakcyjny program stażu, wzbogacający doświadczenia zawodowe każdego uczestnika oraz rozwijający jego znajomość języka niemieckiego czy też hiszpańskiego.

W przypadku mechatroników będą to doświadczenia wyniesione z nowoczesnych warsztatów serwisowych i naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku, takich firm jak: Volkswagen Automobile Leipzig, Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz, HGS Service, Auto Saxe Niederlassung, KFS Autotechnik+Elektrik oraz zakład utylizacji samochodów Autoverwertung Richter. Poza tym przewidziane są też praktyki w firmach elektroinstalacyjnych np. Peter Hoffmann Elektroinstallation, które zajmują się usuwaniem bieżących awarii elektrycznych i elektronicznych na terenie Lipska. Miejsca pracy gwarantuje partner niemiecki Europa-Haus, który współpracuje z wieloma zakładami na terenie Lipska.

Natomiast uczniowie obsługi turystycznej zdobędą doświadczenia zawodowe przy pracy w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. La Via Mezquita, Ayre Hotel, Sevilla Inn, Casa Romana Hotel Boutique, Hotel Casa 1800, Palacio Villapanes Sevilla. Praktyka stażowa będzie obejmowała prace związane z obsługą recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń, a także housekeepingu. Miejsca pracy gwarantuje partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy.

Ponadto uczniowie odbędą dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim. Program stażu oprócz praktyki zawodowej obejmuje także zajęcia kulturowe, wycieczki i zwiedzanie.

Szkoła ma w tej dziedzinie już duże doświadczenie, a zrealizowane z sukcesem wcześniejsze projekty zachęcają do kontynuowania tego typu doskonalenia zawodowego. Uczniowie będą mieli wszystko zorganizowane tj. zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, atrakcyjne miejsca praktyki. Natomiast na miejscu dostaną bilety miesięczne pozwalające na poruszanie się wszystkimi środkami transportu w obszarze miasta Lipska oraz Sewilli. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzyma słowniczki techniczne, mapki, informatory o Lipsku i o Sewilli oraz wysokie kieszonkowe, m. in. na wyżywienie. Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu, certyfikaty firmowe zakładu, w którym pracowali, a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Zarówno powyższe dokumenty jak i zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz w perspektywie przyda się podczas poszukiwania pracy. Będzie także gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, zwłaszcza w dziedzinie motoryzacyjnej, a także w obiektach obsługi turystycznej.