Szkolna Akcja Zbierania Surowców Wtórnych, marzec 2016

Zespół Szkół w Chocianowie
Szkolna Akcja Zbierania Surowców Wtórnych

Pobierz formularz-zgłoszeniowy-sur.doc (1670 pobrań )

Plakat-surowce-16

Cele akcji

 1. Wdrażanie uczniów do dbałości o środowisko naturalne poprzez umiejętne obchodzenie się z odpadami.
 2. Wyrabianie nawyków właściwego segregowania surowców wtórnych.
 3. Nauka oceny przydatności odpadów do recyklingu.

Regulamin akcji

 1. W akcji biorą udział wszystkie klasy szkoły.
 2. Do udziału w akcji klasę zgłasza wychowawca, wypełniając formularz zgłoszeniowy i oddając go do organizatorów akcji w nieprzekraczalnym terminie, do marca 2016 r.
 3. Akcja polega na zbieraniu przez klasę surowców wtórnych.
 4. Akcja zakończona zostanie finałem.
 5. Finał akcji odbędzie się w kwietniu 2016 r. (poniedziałek).
 6. Finał będzie miał charakter konkursu międzyklasowego.
 7. Podczas finału przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy z zakresu ekologii.
 8. Do konkursu wiedzy klasa może desygnować trzyosobowy zespół.
 9. Kolejność w konkursie wiedzy decydowała będzie o ilości zdobytych punktów, I miejsce – 30 pkt., II – 20 pkt., III – 15 pkt., IV – 10 pkt., V – 8 pkt., VI – 6 pkt., VII – 4 pkt., VIII – 3 pkt., IX – 2 pkt., X – 1 pkt.
 10. Podczas finału zliczone zostaną zgromadzone przez klasę surowce.
 11. Zgromadzone surowce przeliczone zostaną na punkty według zasady: 10 kg. papieru = 0,5 kg. aluminium = 1 kg. zużytych baterii = 1 zużyty akumulator = 1 kg. plastikowych zakrętek = 5 kg. puszek metalowych = 3 zużyte kartridże (małe) = 2 zużyte kartridże lub tonery (duże) = 5 kg. zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (małego) = 10 kg. zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (dużego) = 1 telefon komórkowy = 1 kg. kaset lub płyt CD = 1 pkt. Szczegółowy wykaz zbieranych surowców zawiera formularz zgłoszeniowy.
 12. W przypadku gdy kartridże lub tonery przekazywane są przez firmę lub instytucję zewnętrzną, punkty naliczane będą według zasady: 10 kg = 1 pkt.
 13. Surowce będą zbierane w dwóch etapach. Następujące surowce – aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, plastikowe zakrętki, zużyte kartridże i tonery, zużyte telefony komórkowe, kasety i płyty CD – zbierane będą w magazynie na hali sportowej w dniach 4 – 8 kwietnia 2016. Pozostałe surowce – papier, metal, sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierane będą w dniu finału akcji 11 kwietnia 2016, według przedstawionego przez organizatorów harmonogramu.
 14. Konkurs międzyklasowy wygra klasa, który zgromadzi najwięcej punktów.
 15. Uwaga! Wszystkie surowce muszą być odpowiednio przygotowane do konkursu tzn. wyczyszczone, zapakowane, związane, zaklejone. Surowce w trakcie liczenia nie mogą ulec zniszczeniu, nie mogą też powodować zagrożenia dla zdrowia. Kartridże i tonery nie mogą być uszkodzone i muszą być zapakowane w oryginalne opakowania.
 16. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy akcji. Organizatorom przysługuje też prawo ostatecznej interpretacji zapisów zawartych w regulaminie.
 17. Dokładny wykaz surowców zbieranych podczas akcji zapisany jest w formularzu zgłoszeniowym.
 18. Załącznik do regulaminu stanowi formularz zgłoszeniowy.

Nagrody

Fundatorem pierwszej nagrody jest Powiat Polkowicki. Pozostałe nagrody finansują, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie, Nadleśnictwo Chocianów. Nagrody przyznane zostaną pięciu najlepszym klasom, które uzyskają największą liczbę punktów.

 • Za zajęcie I miejsca – klasa weźmie udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach edukacji ekologicznej.
 • Za zajęcie pozostałych miejsc – klasa weźmie udział w jednodniowych warsztatach edukacji ekologicznej w formie rajdów pieszych i rowerowych.

Koordynator akcji

Piotr Machoń

Współorganizatorzy akcji

Agnieszka Hruszowiec, Ewelina Kulesza, Wojciech Wróbel