Szkolny Konkurs Historyczno-Literacki “Żołnierze Wyklęci”

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie do udziału w szkolnym Konkursie Historyczno-Literackim “Żołnierze Wyklęci – bohaterowie antykomunistycznego podziemia”

Patronat na konkursem sprawują: senator RP Dorota Czudowskia oraz poseł na sejm RP Wojciech Zubowski.

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 2. Upowszechnienie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych
 3. Wdrażanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Kategorie prac

 • Uczestnik przygotowuje pracę w jednej kategorii:
  • Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienie kombatanta).
 • Prace pisemne powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4.
 • Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1.

Kryteria oceniania

 1. Poprawność merytoryczna, zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych.
 2. Oryginalność ujęcia tematu.
 3. Poprawność języka.
 4. Estetyka pracy.
 5. Plagiaty nie będą podlegać ocenie.

Harmonogram konkursu

 1. Prace konkursowe należy złożyć u pani Joanny Ślipko, nauczyciela j. polskiego i historii do dnia 20.III.2015.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone 27.III.2015.
 3. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30.III.2015.

Nagrody

 • W kategorii praca literacka przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
 • Przewidziane są nagrody rzeczowe, m.in. tablet – nagroda za I miejsce oraz inny sprzęt elektroniczny.