Tarchlice – rajd pieszy

W dniu 15 września 2011 roku odbył się dodatkowy warsztat edukacji ekologicznej pn. “Rajd pieszy – poznajemy nasze okolice”. W warsztacie wzięło udział 15 uczniów Zespołu Szkół z klasy 2 TTH. Warsztat przeprowadzony został, przy współpracy z oddziałem PTTK Lubin, na terenach Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, w obrębie którego znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy. Tereny te położone są na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Wołów.

Warsztaty dodatkowe “Rajd pieszy – poznajemy nasze okolice” realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztat rozpoczął się od przyjazdu do Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach, gdzie znajduje się również szkółka leśna. Uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi elementami produkcji materiału sadzeniowego. Podczas oprowadzania po szkółce dowiedzieli się co to jest szkółkowanie, jak wykonywane są siewy, jak wyglądają zabiegi ochronne, nawadnianie drzewek, ich pielęgnacja i w jaki sposób pozyskuje się nasiona oraz wyprodukowane sadzonki. Na zakończenie mogli posilić się przy ognisku przygotowanym przez pracowników Centrum Edukacji, smaczną, pieczoną kiełbaską.

Następnie młodzież wzięła udział w rajdzie pieszym prowadzącym przez obszar Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, w czasie którego mogli podziwiać rzadkie gatunki flory i fauny. W parku znajduje się między innymi wiele stanowisk sprzyjających rozwojowi roślinności hydrofitycznej. Są nimi starorzecza, stawy hodowlane, rowy odwadniające oraz strumienie i cieki. Daje on także, schronienie wielu gatunkom zagrożonych dzikich ptaków, np. bocian czarny, orzeł bielik, bąk, kania rdzawa, kropiatka, jak i gatunkom występującym powszechnie.

Na zakończenie rajdu Nasza grupa otrzymała pamiątkowy dyplom udziału. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału PTTK “Zagłębie Miedziowe” w Lubinie pan Marian Hawrysz.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Dorota Czernik, Wojciech Wróbel.