Technikum mechatronicze i obsługi turystycznej na stażach zagranicznych w Lipsku i w Sewilli

Już po raz siódmy młodzież z Zespołu Szkól w Chocianowie uczestniczyła w stażach zagranicznych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu “Uczenie się przez całe życie”.

Po raz pierwszy projekt obejmował dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę stażową uczniowie odbywali w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy. Wybrana spośród najlepszych 45-osobowa grupa w terminie od 16.02. do 15.03.2014r. przebywała miesiąc czasu na stażu w Lipsku i w Sewilli. Było to możliwe dzięki wygranemu projektowi unijnemu pt. “Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy”. Przed wyjazdem odbyło się szkolenie kulturowo-językowe oraz spotkanie organizacyjne z udziałem rodziców, na którym ustalono kwestie wyżywienia i zapoznano się z programem stażu. Uczniowie mieli wszystko zorganizowane tj. zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, atrakcyjne miejsca praktyki. Natomiast na miejscu dostali bilety miesięczne pozwalające na poruszanie się wszystkimi środkami transportu w obszarze miasta Lipska oraz Sewilli. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzymał słowniczki techniczne, mapki, informatory o Lipsku i o Sewilli oraz wysokie kieszonkowe, m. in. na wyżywienie. W Niemczech w hotelu Blaues Palais, w każdym pokoju był aneks kuchenny, więc nie było problemu z przyrządzeniem sobie posiłku wg własnego upodobania. Natomiast w Hiszpanii zapewnione było pełne wyżywienie. Wszystko finansowane było ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Podsumowując przebieg stażu i biorąc pod uwagę liczne pochwały, można bardzo wysoko ocenić jakość pobytu młodzieży na stażu. Obecny dyrektor Zespołu Szkół mgr Andrzej Wojtkowiak wraz z koordynatorem i zarazem autorem projektu mgr Małgorzatą Tarasiuk wypracowali w kontakcie z panią dr Marią Peter prezesem Stowarzyszenia Europa-Haus oraz z panią Amelią Wójcik przedstawicielem firmy euroMind niezwykle atrakcyjny program stażu, wzbogacający doświadczenia zawodowe każdego uczestnika oraz rozwijający jego znajomość języka niemieckiego czy też hiszpańskiego.

W przypadku mechatroników były to doświadczenia wyniesione z nowoczesnych warsztatów serwisowych i naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku, takich firm jak: Volkswagen Automobile Leipzig – dwa salony, Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz, HGS Service, Auto Saxe Niederlassung, KFS Autotechnik+Elektrik, Karosserie- & Fahrzeugbau Holger Plinski, Albrecht&Grimm oraz zakład utylizacji samochodów Autoverwertung Richter. Poza tym dwie osoby były w firmie Peter Hoffmann Elektroinstallation, która zajmowała się usuwaniem bieżących awarii elektrycznych i elektronicznych na terenie Lipska oraz sześć osób odbywało staż w firmach wyznaczonych przez Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig tj. w warsztatach technicznych ZOO Leipzig i jako obsługa techniczna instalacji elektrycznych SAH “Martin Andersen Nexö“ Städtisches Altenpflegeheim. Miejsca pracy gwarantował partner niemiecki Europa-Haus, który współpracuje z wieloma zakładami na terenie Lipska.

Młodzież posiadała już pewne umiejętności, ale brakowało im doświadczenia przy pracy w usuwaniu różnych usterek oraz wykonywaniu standardowych czynności naprawczych różnego typu pojazdów i urządzeń. Uczestnicy zrealizowanego projektu odbywając praktykę stażową w poszczególnych warsztatach nabyli umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania sprawności pojazdów i urządzeń, ich serwisowania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, a także naprawy uszkodzonych podzespołów, wyszukiwaniu i usuwaniu usterek w działaniu różnych układów oraz w wykonywaniu typowych prac monterskich w warsztacie samochodowym. Dzięki temu, że uczniowie odbywali staż w małych grupkach głównie dwuosobowych, zmuszeni byli do bezpośredniego komunikowania się ze swoimi opiekunami niemieckimi, co mocno rozwinęło znajomość języka obcego. Młodzież sumiennie pracowała na swoich stanowiskach pracy i radziła sobie bardzo dobrze, a na koniec uzyskała wiele pochwał i podziękowań.

Natomiast uczniowie obsługi turystycznej zdobyli doświadczenia zawodowe przy pracy w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. Sevilla Palmera, Ayre Hotel, YH Giralda, Casa Romana Hotel Boutique, Hotel Petite Palace Canajelas, Marqués Santa Ana, Santa Cruz oraz Hotel Casa 1800. Praktyka stażowa obejmowała prace związane z obsługą recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń, a także housekeepingu. Miejsca pracy gwarantował partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy. Ponadto uczniowie odbyli dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim.

Wraz z 30-osobową grupą do Niemiec udało się dwóch opiekunów tj. nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Małgorzata Tarasiuk i tłumacz języka niemieckiego mgr Bernarda Jasińska, którzy wraz z członkami Stowarzyszenia Europa-Haus zajmowali się realizacją programu i opiekowali się uczestnikami.  Podobnie 15-osobowa grupa przebywała w Hiszpanii z opiekunem, nauczycielem przedmiotów zawodowych mgr Wojciechem Wróblem, który wraz z opiekunami grupy ze strony euroMind dbali o pełną realizację programu i opiekowali się uczestnikami. Program stażu po obu stronach był bardzo bogaty. Wśród zrealizowanych punktów na szczególną uwagę zasługują wycieczki do zakładu BMW oraz zajęcia w warsztatach Porsche na terenie Centrum Kształcenia i Technologii dla młodzieży Garage w byłej dzielnicy przemysłowej Lipska. W BMW uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z przebiegiem procesu produkcyjno-technologicznego począwszy od produkcji karoserii, poprzez lakiernię aż do montażu końcowego oraz testowania gotowych samochodów. Tam też mogli obserwować praktyczne wykorzystanie robotów przemysłowych. Natomiast w przypadku Porsche zajęcia w warsztatach związane były z budową i diagnostyką tych aut oraz montażem i demontażem silnika typu boxer Porsche. Oprócz tego młodzież zwiedziła monumentalny Pomnik Bitwy Narodów, ZOO Leipzig, Rynek i zabytki Lipska, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec, Muzeum Grassi i podziwiała Lipsk z tarasu widokowego Panorama Tower. Uczestnicy mogli też skorzystać z fitnessclubu, siłowni i sauny oraz odwiedzać polski kościół w dzielnicy Plagwitz. Natomiast program w Sewilli obejmował wycieczki do Malagii i Cadizu, zwiedzanie Sewilli i atrakcje typu Flamenco Night, Visiting the Royal Bullring. Młodzież nie tylko zwiedzała, ale także poznawała odmienny, południowy styl życia, ciekawych ludzi, hiszpańskie potrawy i napoje.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu, certyfikaty firmowe zakładu, w którym pracowali, a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Staż zapewnił w pełni realizację głównego celu jakim było podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz kształtowanie postaw mobilnych na ewoluującym rynku pracy, doskonalenie umiejętności językowych, promowanie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, poznanie kultury pracy, mentalności ludzi, nawiązanie kontaktów, zgłębienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w oparciu o wzorce europejskie, zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, poznanie nowych technologii i technik pracy, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, rozwój umiejętności komunikacyjnych, samodzielności i odpowiedzialności.

W odniesieniu do potrzeb regionalnych staż zapewnił realizację założonych celów poprzez zwiększenie szansy młodzieży na europejskim rynku pracy, poprawę jakości kształcenia zawodowego, poszerzenie i wzbogacenie oferty praktyk zawodowych szkoły, wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności uczniów, poprawę pozycji zawodowej młodzieży na lokalnym i europejskim rynku pracy.

Zdobyte doświadczenie zawodowe jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz w perspektywie przyda się podczas poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe stwarza możliwość podjęcia działalności usługowej w dziedzinie napraw i serwisowania niezwykle skomplikowanych i nowoczesnych pojazdów oraz urządzeń. Jest także gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, zwłaszcza w dziedzinie motoryzacyjnej, a także w obiektach obsługi turystycznej.

Program stażu pozwolił uczestnikom na zdobycie doświadczenia zawodowego w oparciu o praktyczne doświadczenia wyniesione z przygotowanych miejsc praktyk, a to znacząco zwiększyło ich szansę na zdobycie wymarzonej pracy. Poza tym dokumenty potwierdzające odbycie stażu w Niemczech lub w Hiszpanii są ważne również dla pracodawców zagranicznych, którzy bardzo chętnie przyjmą do pracy uczniów z miesięcznym doświadczeniem stażowym na danym stanowisku i przeszkolonych w określonej branży. Dużym plusem jest również dobra znajomość języka obcego zawodowego. Absolwenci Zespołu Szkół w Chocianowie dzięki uzyskanym certyfikatom z wyjazdu na staż w ramach projektu mobilności mają otwarte drzwi do zakładów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wszyscy uczestnicy wrócili ze stażu bardzo zadowoleni. Dla uczniów miesiąc spędzony czy to w Niemczech czy w Hiszpanii był nie tylko czasem intensywnej pracy i nauki, ale także przygodą, którą będą jeszcze bardzo długo pamiętali.