Turyści szlifują umiejętności!

W dniu 09 kwietnia uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej uczestniczyli w zajęciach praktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w branży TURYSTYCZNEJ, które zostały zorganizowane przez Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.. Zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Uczniowie, którzy zostali podzieleni na grupy realizowali zajęcia składające się z dwóch bloków tematycznych:

  1. Przygotowanie oferty turystycznej – prowadzący dr inż. Marzena Heliak
  2. Projektowanie programów turystycznych z wykorzystaniem walorów i atrakcji turystycznych polski i świata – prowadzący dr Marta Góralewicz-Drozdowska

Wiedza, którą zdobyli z pewnością podniesie ich umiejętności, spowoduje wzrost motywacji do dalszego kształcenia się, a także, co jest najważniejsze sprawi, ze staną się oni jeszcze bardziej atrakcyjni na rynku pracy.