Uczeń naszej szkoły reprezentantem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W dniu 27 października 2014r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyła się konferencja dla młodzieży z terenu powiatu polkowickiego pt. “Potrzeby młodzieży w moim powiecie”. W tracie jej przebiegu nastąpiły prezentacje kandydatów, debata, a następnie wybory uzupełniające 1 przedstawiciela do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu wzięły udział delegacje ze  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu w łącznej liczbie ok. 80 uczniów. Spotkanie poprowadziły przedstawicielki wrocławskiego Stowarzyszenia “Semper Avanti” we współpracy  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Po przywitaniu młodzieży przez V-ce Starostę p. Kamila Ciupaka i wystąpieniach zaproszonych gości, prowadzące konferencję zaprezentowały efekty dotychczasowych prac Sejmiku Młodzieży Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.  Następnie delegaci podzielili się wg zainteresowań się na 4 grupy dyskusyjne dotyczące problemów życia młodzieży w szkole i jej rozwoju w  środowisku lokalnym w różnych dziedzinach życia społecznego.

Nasza grupa licząca 13 uczniów skoncentrowała się na dyskusji wokół życia sportowo-rekreacyjnego młodzieży oraz jej aktywności w życiu publicznym. Kandydatem  na przedstawiciela naszej szkoły na miejsce kończącego kadencję Bartka Żerebeckiego (uczeń  z kl IV TA) został Radek Przybylak (uczeń z kl II TB). Jednak kampania wyborcza zapowiadała się dynamicznie, gdyż inne szkoły również wystawiły 4 kandydatów.

Po burzliwej sesji dyskusyjnej i wypracowaniu w grupach roboczych pomysłów na rozwój życia sportowo-rekreacyjnego, szkolnego, kulturalnego, aktywności publicznej, nastąpiła ich prezentacja przez kandydatów na forum, dyskusja i odpowiedzi na pytania. W tym wystąpieniu Radkowi towarzyszyła Marta Wiśniewska z kl. II TT, która zdecydowanie i wyczerpująco udzielała odpowiedzi dociekliwym kolegom z sali.

Po przerwie na  kawę, herbatę i ciastko przyszedł czas na autoprezentację kandydatów. I tu Radek wyróżnił się, ciekawie przedstawiając  siebie i wyborczy program działań wzbogacony   prezentacją multimedialną. Następnie cała 5 kandydatów stanęła do debaty publicznej i odpowiedzi na niejednokrotnie trudne pytania  z sali dotyczące składanych  deklaracji działań dla polepszenia życia młodzieży w naszym powiecie.

W trakcie gorącej dyskusji zaangażowana młodzież naszej szkoły, nie tylko zadawała pytania kontrkandydatom ale także sama w  słownej dyskusji na argumenty z przeciwnikami dzielnie broniła programu kolegi Radka. W ostatniej przerwie na kawę, zostały rozdane karty do głosowania (po 8 na szkołę), a nasza grupa nie tracąc czasu kontynuowała kampanię wyborczą promując i przekonując delegatów z innych szkół do głosowania na naszego kandydata.

W efekcie głosowania  po podliczeniu wyników przez komisję wyborczą zdecydowanym zwycięzcą okazał się uczeń Zespołu Szkół w Chocianowie Radosław Przybylak, który wyprzedził koleżankę z Zespołu Szkół z Polkowic oraz kandydatkę z Gimnazjum Publicznego w Chocianowie.

Od stycznia Radek rozpocznie kadencję 2-letnią w pracach Młodzieżowego Sejmiku  we Wrocławiu dołączając do kol. Karoliny z Zespołu Szkół w Polkowicach, która pełni tę funkcję już od roku oraz do 58 innych przedstawicieli wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Jak pracuje Sejmik Młodzieży Dolnego Śląska możecie zobaczyć odwiedzając stronę: Młodzieżowy sejmik na Facebook