Uczymy się pracować zgodnie z zasadami BHP

Wszelkie warunki wynikające z przepisów BHP sprawiają, że można w pełni funkcjonować w środowisku pracy oraz odpowiednio wypełniać swoje obowiązki. Praktycznie wszędzie obowiązują jakieś zasady. Warto jest je znać, by móc dobrze korzystać ze wszystkiego. Dzięki tej wiedzy i oczywiście stosowaniu się do zasad możemy czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy.

W dniu 9 marca 2022 roku młodzież z 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie, z grupy wychowawczej z Chocianowa i Przemkowa, uczestniczyła w szkoleniach z zakresu przestrzegania zasad BHP. Pogadankę przeprowadził zaprzyjaźniony z nami radca , pan Jacek Grygotowicz z PIP w Legnicy. Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z kulturą i prawem pracy oraz znajomością przepisów zasad  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Młodzież z grup wychowawczych aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, chętnie zadawała pytania i dyskutowała na podejmowane tematy. Wnikliwie  została omówiona także tematyka zagrożeń i wypadków w pracy, w szczególności młodzież pytała o postępowanie w zaistniałej sytuacji, jak również o obowiązki względem pracodawcy. Szkolenie miało na celu wyłonić uczestnika, który weźmie udział w dalszym etapie przedsięwzięcia.

Opracowanie i zdjęcia: st. wych. Marta Dołęga-Sendyk
Zdjęcia: Radca  Jacek Grygotowicz z PIP w Legnicy  podczas szkolenia młodzieży.