Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV technikum

26 kwietnia w Zespole Szkół odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów Technikum. Świadectwa ukończenia szkoły odebrało 77 abiturientów technikum logistycznego, technikum mechatronicznego i technikum obsługi turystycznej.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości – włodarze Powiatu Polkowickiego, przedstawiciele współpracujących ze szkołą firm i instytucji, reprezentanci LSSE, przedstawiciele wyższych uczelni z Głogowa, Legnicy i Polkowic, rodzice, nauczyciele i oczywiście uczniowie klas czwartych. Była to okazja do gratulacji, podziękowań, wspomnień i życzeń dotyczących przyszłości.

Ten etap edukacji zakończył się dla naszych absolwentów wielkim sukcesem – aż siedemnaścioro z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najlepszą absolwentką szkoły została Joanna Dryja, uczennica technikum logistycznego , która uzyskała średnią ocen 5,47.

Wszyscy ci uczniowie otrzymali stypendia ufundowane przez Starostę Polkowickiego, a także liczne nagrody ufundowane przez: LSSE, Volkswagen Motor Polska, firmę Epiroc, PZU, Lubinpex, KGHM Polska Miedź S.A., Uczelnię Jana Wyżykowskiego, PWSZ w Głogowie, PWSZ w Legnicy

oraz lokalnego przedsiębiorcę.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali także ci uczniowie, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce i przez cztery lata edukacji wyróżniali się swoją postawą i działalnością na rzecz szkoły i środowiska. Otrzymali oni z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Miłym akcentem uroczystości były podziękowania i listy gratulacyjne skierowane do rodziców uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Był to chyba najbardziej wzruszający moment – pojawiły się uśmiechy, łzy, uściski…

Na koniec były pamiątkowe zdjęcia i, niestety, ostatnie już spotkania w klasach z wychowawcami.