Uwaga absolwenci!

Przystępujący do egzaminu maturalnego odbywającego się w sesji przedpołudniowej mają obowiązek stawić się  w szkole o godzinie 8:30, natomiast zdający w sesji popołudniowej o godzinie 13:30.