VII Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego

VII Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Bieg na 6 km, Chocianów 30.01.2016, godz. 11.00, Zespół Szkół w Chocianowie - ul. Kolonialna 13

Regulamin

1. Cel zawodów

 • promocja zdrowego trybu życia czyli popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2. Organizatorzy

 • Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o.o. w Lubinie,
 • Zespół Szkół Sportowych w Lubinie,
 • UKS „Tukan” Iwiny,
 • Delegatura Sędziowska w Lubinie.

3. Współorganizator

 • Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie,
 • Nowosolska Grupa Biegowa,
 • OLAWS Złotoryja,
 • MLKS „Sokół” Lubin,
 • Start Ścinawa,
 • Feniks Legnica,
 • KB Lew Legnica,
 • Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo Gminy Pielgrzymka „AS”.

4. Udział

 • udział w biegu mogą wziąć osoby, które ukończyły 12 rok życia, dokonały rejestracji w biurze zawodów lub na stronie https://feniks-timing.pl/,
 • każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem i po podpisaniu oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje stały numer, którym posługuje się we wszystkich kolejnych biegach,
 • numer ten obowiązuje we wszystkich cyklach zawodów. W przypadku zagubienia lub zniszczenia należy zgłosić się do organizatora w celu wyrobienia nowego numeru.

5. Termin i miejsce

Dziewięć biegów w miesiącach: grudzień 2015 – marzec 2016 roku:

 • I bieg – 19 grudzień 2015r. (sobota), godz. 11.00 – Pielgrzymka, dystans ok. 6km
  Miejsce biura zawodów: Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II, Pielgrzymka 109,
 • II bieg – 9 stycznia 2016r. (sobota), godz. 11.00 – Iwiny, dystans ok. 6km
  Miejsce biura zawodów: Gimnazjum Gminne w Iwinach,
 • III bieg – 30 styczeń 2016r. (sobota), godz. 11.00 Zespół Szkół w Chocianowie przy ul.
  Klonialnej 13 (wejście od parkingu przy hali sportowej), dystans, ok. 6km (mapa biegu),
 • IV bieg – 7 luty (niedziela), godz. 11.00 Ruja, dystans ok. 4,5km, park DPS „Prząśnik” Ruja,
 • V bieg – 14 luty 2016r. (niedziela), godz. 11.00 – Złotoryja, dystans ok. 6km, Pałacyk nad Zalewem, ul. Sportowa 9,
 • VI bieg – 21 luty 2016r. (niedziela), godz. 11.00 – Ścinawa, dystans ok. 8km, tereny zielone obok sklepu meblowego , ul. Wołowska,
 • VII bieg – 28 luty 2016r. (niedziela), godz. 11.00 – Nowa Sól, dystans ok.6km, „Kacza Górka”, ul. Południowa,
 • VIII bieg – 5 marzec 2016r. (sobota), godz. 11.00 – Legnica, Lasek Złotoryjski, dystans ok. 5km,
 • IX bieg – 14 marzec 2016r. (niedziela), godz. 11.00 – Lubin, Stadion RCS, Test Coopera (bieg na 12 minut). Miejsce biura zawodów: Stadion RCS w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 28b,
  zapisy do biegu prowadzone będą poprzez stronę www.rcslubin.pl (do piątku poprzedzającego każdy bieg) lub osobiście w dniu zawodów od 9.15 do 10.30,
 • w każdym z biegów obowiązuje limit 350 zawodników (decyduje kolejność wpłat- na ich podstawie nadawane będą numery startowe, pewny udział posiadają osoby które opłacą „startowe” za cały cykl GP ).

6. Kategorie i punktacja

 • w klasyfikacji generalnej GP Zagłębia Miedziowego po wszystkich edycjach prowadzona będzie kategoria OPEN mężczyzn i kobiet oraz kategorie wiekowe: M16 (12-15 lat), M20 (16-19 lat), M30 (20-29 lat), M40 (30-39 lat), M50 (40-49 lat), M60 (50-59), M70 (60 i więcej) i K16 (12-15 lat), K20 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 lat i więcej),
 • kategoria – najlepszy sędzia piłki nożnej,
 • kategoria – najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka OLAWS,
 • do punktacji GP i pozostałych kategorii, brane pod uwagę będzie 6 najlepszych miejsc każdego zawodnika, po ich zsumowaniu stworzona zostanie klasyfikacja generalna. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu w danej klasyfikacji wiekowej decydować będzie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej,
 • Każdy kto ukończy sześć biegów otrzyma okolicznościowy medal GP.

7. Trasy

 • Kacza Górka w Nowej Soli,
 • Pielgrzymka,
 • Tereny zielone w Ścinawie,
 • Stadion RCS Lubin (były OSiR),
 • Tereny zielone w Iwinach,
 • Tereny zielone w Chocianowie,
 • Tereny zielone przy zalewie w Złotoryi,
 • Lasek Złotoryjski w Legnicy,
 • Ruja.

8. Nagrody

 • zarówno w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, jak i kategoriach wiekowych za miejsca I-III – puchary oraz dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kategorie nie dublują się (oprócz kat. sędziowie, najlepszy OLAWS),
 • w poszczególnych biegach uczestnicy nie będą nagradzani (chyba że współorganizatorzy zadecydują inaczej),
 • aby zostać sklasyfikowanym w cyklu należy ukończyć minimum 6 biegów,
 • w klasyfikacji generalnej sędziów piłki nożnej za miejsca I-III puchary oraz nagrody rzeczowe,
 • w klasyfikacji OLAWS za zwycięstwo (I miejsce) puchary.

9. Pozostałe informacje

 • koszt uczestnictwa w każdym biegu, który wynosi 10 zł oraz 7 zł (osoby poniżej 18 roku życia, kobiety, emeryci, inwalidzi oraz sędziowie piłkarscy) pokrywa zawodnik,
 • istnieje możliwość zapłaty pakietowej 80zł za cały cykl zawodów i dla osób uprawnionych do zniżki – 55 zł. Zapłata pakietowa w przypadku nieobecności na którym z biegu nie będzie zmniejszana ani zwracana.
 • istnieje możliwość zapłaty za start także przelewem na konto:

91 1090 2082 0000 0001 1978 7898
Delegatura Sędziowska Lubin – Michał Jasiński
Rzemieślnicza
59-300 Lubin

Tytuł wpłaty: za udział w GP Zagłębia Miedziowego – [imię i nazwisko]

Prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres email: imprezy@rcslubin.pl lub okazanie jego przy weryfikacji w biurze zawodów.

 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizator zapewnia na każdym z biegu opiekę medyczną.
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów na adres: imprezy@rcslubin.pl.
 • Każdy zawodnik (zawodniczka) startuje na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia na mecie każdego z biegów gorącą herbatę dla uczestników.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.