Warsztaty edukacji ekologicznej nr 4

„Problemy i wyzwania prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej” warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” w I półroczu 2016. Działanie przeprowadzone dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Nadleśnictwa Chocianów.

W dniu 19 maja 2016 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 4 pn. „Problemy i wyzwania prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej”. W warsztacie udział wzięło 23 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TLM.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Paweł Pawłowski specjalista ds. edukacji ekologicznej w chocianowskim Nadleśnictwie, który przeprowadził dalszą część zajęć. Grupa przeszła część trasy przebiegającej Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć. Prowadzący zajęcia poruszał również kwestie problemów prowadzenia gospodarki leśnej, m.in. wpływu działalności bobrów na obszar Rezerwatu Czarne Stawy.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Krystyna Zborowska, Piotr Machoń.