Warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”

W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”. W warsztacie udział wzięło 25 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie z klas 1TTL i 2TLP.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Grupa przeszła część trasy przebiegającej Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć w rzeczywistości. Podczas zajęć poruszano również kwestie problemów ochrony środowiska naturalnego na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Zajęcia przeprowadzono w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2021, dzięki wsparciu Nadleśnictwa w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Edyta Wróblewska-Lis, Nadzieja Guzowska, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej