Wiosenne przesilenie – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Wiosenne przesilenie”.

Szczegóły poniżej.

Zasady konkursu

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pt. “Ja i moje środowisko” 2014r., program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 3. Prace należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2014r.
 4. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kulesza i pana Piotra Machonia
 5. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 6. Przyjmowane będą prace robione tylko w miesiącach marcu i kwietniu 2014r.
 7. Każdy z uczestników może dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG lub na nośnikach zewnętrznych, w rozdzielczości ok. 1860x2480px umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych,
  • lub w Negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 8. Dostarczone prace powinny zawierać poniższe informacje, w innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki.
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną  oraz ciekawe ujęcia.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 15 kwietnia 2014r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2014r.
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród  odbędzie się 30 kwietnia 2014r. o 10.35 na korytarzu przed biblioteką szkolną.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Oddane w terminie prace spełniające warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”.
 4. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.