Współpraca międzybiblioteczna

Skanowanie1
Miło nam poinformować o zawarciu współpracy pomiędzy Biblioteką Zespołu Szkół w Chocianowie a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Polkowicach.

Dzięki temu nasi bibliotekarze będą dysponować najświeższymi informacjami na temat działań promujących książkę, czytelnictwo i instytucję Biblioteki oraz rozpowszechniać ją wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół w Chocianowie.
Otwartość, atrakcyjne propozycje, liczne możliwości sprawiają, że obie instytucje, tj. biblioteka szkolna i publiczna, mogą współpracować ze sobą. Jest to nie tyle konieczność, co potrzeba i niewymuszona przyjemność.

Polkowicka Biblioteka od 2007 roku pełni zadanie biblioteki powiatowej, oferując tym samym bezpłatny dostęp do swoich zbiorów mieszkańcom powiatu polkowickiego. W swojej ofercie posiada m.in. systematycznie odnawiany zbiór literatury pięknej i popularnonaukowej. Udostępnia również płyty z filmami i muzyką, audiobooki i czasopisma. Oferuje bezpłatny dostęp do zasobów cyfrowych IBUK Libra i Legimi.

Skanowanie10001

Biblioteka organizuje również spotkania autorskie, konkursy, warsztaty artystyczne i rękodzielnicze. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki, spotkania poetyckie  i szaradziarskie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą MGBP w Polkowicach, która jest dostępna na stronie internetowej mgbp.pl, Facebooku oraz Instagramie.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie nabędą umiejętność korzystania z różnych typów bibliotek.
Nauka oraz realizacja podstawy programowej nie może odbywać się tylko w murach szkoły. Szkoła nie może zamykać się na otaczające środowisko, kulturę i powinna przygotować ucznia do korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Jednym z nich jest właśnie biblioteka publiczna.