W dniu 09.10.2012 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół a Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, w ramach której nastąpiło również objęcie patronatem przez uczelnie kierunku Technik Obsługi Turystycznej.

WSTiE w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako uczelnia niepubliczna. W krótkim czasie stała się silnym centrum edukacji o zasięgu międzynarodowym, przyciągając studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych wykładowców. Najlepsza turystyczna uczelnia w Polsce, mieści się w murach renesansowego zamku, zwanego Małym Wawelem. Uczelnia gwarantuje nowoczesny system kształcenia, oparty na wzorcach europejskich, na innowacyjnych i ciekawych programach nauczania.

Na przestrzeni ostatnich lat WSTiE zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych:

Jako jedyna uczelnia w 2014 roku została laureatem Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso. Przyznała ją Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia pracy z młodzieżą i dorobek wychowawczym w kształtowaniu młodego pokolenia Małopolan.

Drugi raz z rzędu w 2014 r. zdobyła 1 miejsce w Polsce w rankingu Wiadomości Turystycznych wśród niepublicznych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki.

WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w załączniku pn. ulotka WSTiE.

Należy zaznaczyć, że podpisane porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej otwiera naszej szkole, jej uczniom i nauczycielom nowe możliwości i drogi rozwoju.