Wymiana kulturowo-językowa Erasmus + „True Youth Fiarytale”

W terminie 31.03. – 09.04.2017 grupa trzech uczennic technikum obsługi turystycznej z klasy 3 TT i trzech uczniów technikum mechatronicznego z klasy 3 TB wraz z opiekunem nauczycielem języka angielskiego, panią Agnieszką Muc wzięła udział w międzynarodowej wymianie kulturowo językowej we Francji pod nazwą „True Youth Fiarytale”w ramach projektu Erasmus +.

Młodzież z różnych krajów, a co za tym idzie również różnych kultur, Rumunii, Estonii, Turcji i Polski poznawała swoje korzenie, dziedzictwo kulturowe, folklor poprzez organizacje różnego rodzaju wspólnych zajęć artystycznych.

Udział w wymianie młodzieży stworzył młodym ludziom możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia, przygotował do mobilności międzynarodowej.

Niewątpliwie przyczynił się również do wzrostu pewności siebie, zwiększył swobodę komunikowania się w języku obcym. Zachęcił do podejmowania samokształcenia językowego. Podniósł pewność siebie w posługiwaniu się obcym językiem, co przełożyło się na swobodę nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

W ramach projektu uczniowie mieli zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, a także zwrot kosztów transportu, a dodatkową atrakcja było wspólne zwiedzanie średniowiecznego miasta Metz.

Należy zaznaczyć, ze nie był to jednorazowy wyjazd, gdyż dzięki nawiązanej współpracy z jednostka przyjmującą, w przyszłości są planowane kolejne projekty.