Wynik postępowania – Przetarg – Zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Zamieszczono plik z wynikami postępowania

Całość dokumentacji dotyczącej w/w przetargu.