Wyniki konkursu fotograficznego “Utrwalamy piękno przyrody”

W ramach warsztatu przeprowadzono konkurs fotograficzny pod nazwą: “Wiosenne Orzeźwienie”. W konkursie udział wzięło troje uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Konkurs obejmował okres wiosenny a prace, w formie elektronicznej, należało oddać do dnia 15 maja 2014r.

Następnie komisja konkursowa oceniła wywołane już prace. Prace wystawiono na parterze w hollu szkoły. Ogłoszenie wyników odbyło się 22 maja 2015r.

Warsztat edukacji ekologicznej zrealizowany w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej
“Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Wyniki konkursu

  • I miejsce – Sylwia Urbaniak, kl. 2 TT,
  • II miejsce – Nikola Kościukiewicz, kl. 2 TT,
  • III miejsce – Michał Kulczyk, 2 TT.

Uroczystego zakończenia warsztatów, ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród dokonali pan Andrzej Wojtkowiak dyrektor szkoły oraz pani Ewelina Kulesza główny organizator Konkursu.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Ewelina Kulesza.