XXXVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Dnia 21.10.2011r. w Zespole Szkół w Chocianowie przy ul. Kolonialnej 13, odbyły się zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej, w których wzięło udział 16 uczniów.

Byli to uczniowie klas:

Drugiej Technikum Mechatronicznego:

 • Łabanowicz Rafał
 • Pawłowski Patryk
 • Piotrowski Łukasz
 • Seregiet Patryk
 • Skrzypek Mariusz
 • Tarasiuk Mateusz
 • Wilanowski Marcin

Czwartej Technikum Mechatronicznego:

 • Brelski Grzegorz
 • Gierczyk Kamil
 • Minko Paweł
 • Poplata Kacper
 • Rokosiewicz Marcin
 • Sałek Patryk
 • Szotkiewicz Adrian
 • Szymoniak Kacper
 • Wojciechowski Wojciech

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Sponsorami XXXVIII OWT są:

 • Grupa KaPGNiG im. Ignacego Łukaszewicza
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu pitałowa PSE Operator SA
 • Fundacja Materiałów Budowlanych.