Z wizytą w Urzędzie Celnym w Legnicy

Dnia 19.05.2016 r. uczniowie Zespołu Szkół z Chocianowa uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Urzędu Celnego w Legnicy.

Najpierw pracownicy Urzędu przedstawili młodzieży charakter pracy Urzędu Celnego , zakres działań. Był to wykład , prezentacja oraz  film edukacyjnym o pracy Służby Celnej. Zostaliśmy zapoznani z takimi tematami jak: wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,   kontrola ruchu drogowego, kontrola transportu drogowego.

Bardzo dużą atrakcją spotkania był pies służbowy, owczarek belgijski – Nagan , który bezbłędnie wskazał papierosy im tytoń ukryte w walizkach. Po spotkaniu z psem przyszedł czas na zapoznanie się ze specjalistycznym pojazdem pełniącym funkcję Mobilnego Stanowiska Kontroli. Dzięki uprzejmości Funkcjonariuszy Celnych zapoznaliśmy się z procedurami celnymi, które obowiązują w wymianie międzynarodowej. Mogliśmy też zobaczyć, jak wyglądają odprawa celna samochodu ciężarowego i poznać dokumenty związane z obrotem towarowym. Zapoznaliśmy się z pracą na poszczególnych stanowiskach celnych. Dowiedzieliśmy się co można przewozić a co jest zabronione. Pracownicy przygotowali nam słodki poczęstunek. Wycieczka ta okazała się bardzo pożyteczną i miłą lekcja związana z poznaniem tajnik Urzędu Celnego.