zadanie 11 – zawiadomienie o wyborze oferty (6.06.2019)

Zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty  na: „Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,     w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 11: Zakup sprzętu hotelarsko – turystycznego do pracowni turystyki;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zawiadomienie o wyborze oferty (6 czerwca 2019 r.) (503 pobrania )