Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji

SZANOWNI RODZICE!

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!
Zespół Szkół w Chocianowie  jest jedną z największych placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie polkowickim o ponad 60-letniej tradycji kształcenia zawodowego. Szkoła której organem prowadzącym jest Powiat Polkowicki nieustannie modernizuje swoją bazę i zasoby edukacyjne, aktywnie współpracuje ze strefą przemysłową w jakościowym kształceniu uczniów dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnej społeczności.

Na rok szkolny 2024/2025 Zespół Szkół w Chocianowie proponuje absolwentom szkół podstawowych naukę w:
pięcioletnim technikum w zawodach:
technikum logistyk,
technik mechatronik
technik organizacji turystyki
oraz
trzyletniej szkole branżowej I stopnia
w zawodzie:
mechatronik
lub  wybranym przez siebie zawodzie:
klasa wielozawodowa

Jakie kształcenie mamy w ofercie na następny rok szkolny???

Technikum logistyczne – uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące na podstawie programowej  i wybrane  na rozszerzeniu oraz zdobywają wiedzę i kompetencje w zawodzie: zarządzania i gospodarki magazynowej, obsługi zamówień, spedycji, dystrybucji  i posługiwania się systemami informatycznymi . Zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez praktyki i staże u pracodawców lokalnych i regionalnych oraz kursy kwalifikacyjne organizowane w ramach realizowanych przez szkołę licznych projektów unijnych. Zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje osiągając bardzo dobre wyniki  i otrzymują dyplom zawodowy. Logistyk to zawód atrakcyjny współcześnie i zawód z przyszłością. Kierunek,  który umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych. Patronem kształcenia logistycznego w Zespole Szkół jest Międzynarodowa Wyższa Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Technikum mechatroniczne – technik mechatronik jest jednym z najbardziej pożądanych obecnie i w najbliższej dekadzie zawodów na rynku pracy. Podstawowe umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie kształcenia zawodowego to projektowanie części maszyn i urządzeń mechatronicznych, stosowanie nowoczesnych technik sterowania urządzeniami i maszynami łączącymi w sobie elektronikę, pneumatykę, hydraulikę, automatykę i robotykę. Od wielu lat Patronem kształcenia mechatronicznego w Zespole Szkół jest Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Sp z o.o. oraz Brose Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach, do których w ostatnich latach dołączyli także: KGHM Polska Miedź S.A., SANDEN Manufacturing Poland, EPIROC Polska, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ponadto szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży z kolejnymi firmami: SP Smulders Polska, KGHM ZANAM Polkowice, Leadec Sp z o.o., Metal Work Chocianów, w których uczniowie odbywają praktyki dające im odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe. Najlepsi uczniowie technikum mechatronicznego otrzymują stypendia fundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Absolwenci naszej szkoły bez problemu znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w innych firmach przemysłowych regionu dolnośląskiego.

Technikum organizacji turystyki – to odpowiedź na zapotrzebowanie na pracownika w sektorze hotelarsko-turystycznym. W trakcie 5-letniej nauki uczniowie kształcą się w przedmiotach ogólnokształcących z rozszerzeniem wybranych przedmiotów oraz w przedmiotach zawodowych, podnoszą swoje kompetencje poprzez kursy zawodowe, a także odbywają praktyki i staże, które szkoła zapewnia na terenie Polski i zagranicą m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Francji czy Niemczech. Z sukcesem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zdobywają kompetencje do pracy m.in. w centrach informacji turystycznej, centrach rekreacji, jednostkach samorządowych, agencjach turystycznych, hotelach, restauracjach, biurach podróży, jako pilot wycieczek, rezydent, animator czasu wolnego. Filarem kształcenia zawodowego kierunku są projekty rozwijające umiejętności zawodowe i językowe, tj. Program Erasmus+ Mobilność, Projekt „Praktyki w Austrii dla najlepszych”, Program Erasmus+ Młodzież oraz Program Stypendialny Polskiej Żeglugi Morskiej. Patronem kształcenia klas organizacji turystyki są: Lubinpex Lubin, INTERFERIE S.A.

Branżowa Szkoła I Stopnia – mechatronik. Uczniowie kształcący się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechatronik realizują modułowo kształcenie zawodowe i praktyczne jako młodociani pracownicy w firmie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Brose Sitech Sp. z o.o. oraz jako uczniowie szkoły pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A., SANDEN Manufacturing Poland, EPIROC Polska. Najlepszym uczniom, będącym pracownikami młodocianymi firmy z nami współpracujące gwarantują zatrudnienie. Ponadto firmy patronackie raz w roku przyznają stypendia dla najlepszych uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia -klasa wielozawodowa – oferuje naukę w wybranym zawodzie rzemieślniczym np.: kucharz, magazynier, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych itp. Potrzeba na rynku pracy wykształconych w rzemiośle pracowników jest współcześnie coraz bardziej znacząca. Warunkiem przyjęcia jest podpisanie przez ucznia i jego rodzica umowy na realizację praktycznej nauki zawodu z wybranym pracodawcą. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, a przedmioty zawodowe na 4-tygodniowych kursach zawodowych. Po zdaniu egzaminu z klasyfikacji przypisanej do danego zawodu uczeń otrzymuje dyplom zawodowy. Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z firmą Lubinpex Sp z o.o. w zawodzie kucharz oraz i z innymi pracodawcami w wybranym przez ucznia zawodzie np. fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów, elektromechanik i innych.

Zespół Szkół w Chocianowie serdecznie zaprasza Uczniów klas ósmych i ich Rodziców do wirtualnego spaceru po szkole na stronie www szkoły oraz zapoznania się z regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2024/25, na strony facebooka i skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/25.

Zapraszamy również na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 17 kwietnia 2024r. w godz. 12.00 – 14.00 oraz 16.00 – 18.00.

Polecamy linki o naszej szkole:

www.zschocianow.pl

Zespół Szkół w Chocianowie | Facebook

Mechatronika w ZS Chocianów | Facebook

Technikum Obsługi Turystycznej – Organizacji turystyki w Chocianowie | Facebook

Logistyka w ZS Chocianów | Facebook

Nowoczesne w pełni wyposażone pracownie !
Projekty, stypendia i staże dla uczniów !                        

Przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska !

Dołącz do nas i zostań uczniem Zespołu Szkół w Chocianowie !
Do zobaczenia w Waszej szkole oraz na dniach Otwartych w Zespole Szkół w Chocianowie – 17.04.2024r.