Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na „Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,   w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:
Zadanie 5:
Wyposażenie pracowni turystyki w ramach Działania 5 w sprzęt hotelarsko – turystyczny;
w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie - zad. 5 - 04.10.2018.pdf (1417 pobrań )
Zaproszenie - zad. 5 - 04.10.2018 (1396 pobrań )
Wyjaśnienia do postępowania (1397 pobrań )

Zawiadomienia o unieważnieniu na część 1

unieważnienie cz. 1 - (29 października 2018 r.) (1376 pobrań )

Zawiadomień o wyborze oferty na część 2,3 i 4

wybór wszyscy cz. 2 - (29 października 2018 r.) (1337 pobrań )
wybór wszyscy cz. 3 - (29 października 2018 r.) (1369 pobrań )
wybór wszyscy cz. 4 - (29 października 2018 r.) (1331 pobrań )