Zarządzanie efektywnym zespołem logistycznym

W dniu 21.10.2019 dwie uczennice klasy IVTL Kinga Łasisz i Aleksandra Klamer wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego panią Agnieszką Hruszowiec i nauczycielem panem Wojciechem Wróbel wzięli udział w warsztatach grupy “logistyka” pn. „Zarządzanie efektywnym zespołem logistycznym”. Miejscem warsztatów był Legnicki Park Technologiczny LETIA. Spotkanie odbyło się ze wspólnej  inicjatywy Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego i Instytutu INTL.

Warsztaty poprowadził pan Artur Olejniczak, Projekt Manager związany zawodowo z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,  sekretarz redakcji czasopisma „Logistyka”. Trener Biznesu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Moderator i Keynote Speaker największych branżowych konferencji branży TSL. Od wielu lat baczny obserwator i recenzent rynku magazynowego oraz KEP w Polsce. Autor ponad 70 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma LOGISTYKA, Gazety Wyborczej, miesięcznika PRESS, Miesięcznika MSP i in. Specjalizujący się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z logistyką i branżą TSL.

W główniej części warsztatów pani Barbara Zabiega –Wikowska (Prezes Zarządu time2work sp. z o.o.) oraz pani Dorota Jaworska – pełnomocnik Zarządu time2work sp. z o.o., Coach ACC ICF, certyfikowany trener biznesu, akredytowany konsultant Insights Discovery, przedstawiły i omówiły następujące zagadnienia:

  1. Główne wyznaczniki do zarządzania efektywnym zespołem logistycznym –podejście systemowe.
  2. Kluczowe kompetencje współczesnego menadżera w wielokulturowych zespołach (pracownicy ze Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej, Europy) – case study.
  3. Wizualizacja siebie na tle zespołu logistycznego –Points of You™(karty Punctum).

Dodatkowo mieliśmy możliwość prezentacji szkoły i koncepcji kształcenia, która od lat oparta jest o ścisłą współpracę z zakładami pracy w regionie, w Polsce, ale również znajdujących się w całej Europie.

W zajęciach oprócz wymienionych wyżej osób wzięli również udział dyrektorzy, menadżerowie i liderzy między innymi z następujących firm: RECARO Automotive Seating, Akademia Dolnośląskich Pracodawców, Nifco Poland Sp. Z o.o., Safety Logistics Sp. Z o.o., Time2work Sp. Z o.o..

Spotkanie z kadrą zarządczą w branży logistycznej pozwoli z pewnością nie tylko na nawiązanie kontaktów, ale także poszerzy zakres wiedzy z odpowiedniego przygotowania młodego człowieka do rynku pracy, jak również pozwoli samym uczniom na zapoznanie się z kompetencjami jakich oczekuje się od nich w procesie rekrutacji.

W przyszłości planuje się udział w kolejnych zajęciach warsztatowych organizowanych przez Instytut INTL doradztwo logistyczne i Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny.