Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zespół Szkół w Chocianowie , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź n. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Części
9, 10, 11, 12, 13, 15 przetargu, tj. oferty złożonej przez:
Festo sp. z o.o., Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7, 05 090 Raszyn

Zawiadomienie o wynikach postępowania