Zawiadomienie o wynikach postępowania

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie.

Skan poniżej.

Skan zawiadomienia o wynikach postępowania
Skan zawiadomienia o wynikach postępowania