Zespół Szkół na IV Ogólnopolskiej Konferencji online ,, Nowe Kompetencje Na Nowe Czasy”

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność zaprosił naszą szkołę do udziału w konferencji która odbyła się  online  30 listopada 2021r. pod hasłem  ,, Nowe kompetencje na nowe czasy.’’ Jej celem było upowszechnienie  działania Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności.

Tegoroczna IV konferencja upowszechniająca działania Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Instytutu Badań Edukacji oraz Ministra Edukacji i Nauki.

SAVE THE DATE_ patronaty

Celem spotkania było pokazanie najlepszych praktyk firm z sektora motoryzacji w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz dialogu na temat wyzwań przed jakimi stoi system nauczania zawodowego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce. Konferencja została zorganizowana  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkołę w wystąpieniu online reprezentował  nauczyciel przedmiotów mechatronicznych p. Ireneusz Podolski , który zaprezentował  doświadczenia nt. współpracy z branżą automotive w kształceniu zawodowym na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego na przykładzie współpracy z firmą Volkswagen Motor Polska w Polkowicach.  Było to wysokoprestiżowe spotkanie edukacyjne w branży automotiv  z udziałem m.inn. Prezeas Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strefy uznawanej za najlepszą na świecie, Prezesa Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji,  Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Kierownik  Inżynierii Procesu, BASF Polska, Kierowniczk Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji, VW Poznań ,Head of Business, Central and Eastern Europe, InnoEnergy Central Europe i wielu innych zaproszonych gości.
Zgodnie z założeniami  Konferencji przedstawiono m.in.:

  • najlepsze praktyki firm motoryzacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie kompetencji Przemysłu 4.0 i elektromobilności w Danii i Niemczech. Wśród potwierdzonych gości z BDA – Confederation of German Employers’ Associations (Teresa HORNUNG, Senior Adviser European Affairs), która będzie opowiadać o najlepszych niemieckich przykładach w zakresie szkolnictwa zawodowego w automotive.
  • ramy wdrażania transformacji umiejętności oraz realizacji masowego programu reskillingu i upskillingu w branży ; prezentacja Raportu Rady pt. „Megatrendy w motoryzacji a inicjatywy sektorowe na rzecz rozwoju umiejętności w Europie” przygotowanego w ramach zadań wynikających z założeń projektowych Rady; debata o barierach kobiet przy zatrudnianiu w branży automotive, jak udaje się skutecznie podnosić wskaźnik zatrudnienia kobiet w fabrykach oraz o programach upowszechniających dostęp do zawodów dotychczas postrzeganych jako męskie; pokazanie kontekstu europejskiego i branżowego. Wśród zaproszonych jest gości Egbert HOLTHUIS, Zastępca Dyrektora ds. Umiejętności z KE, który opowie o wyzwaniach i nowym podejściu Komisji Europejskiej w zakresie FIT for 55, w celu przedstawienia dedykowanego rozwiązania dla sektora motoryzacyjnego, tak, aby zakreślić ramy, w których branża będzie się poruszać w okresie najbliższych 10-15 lat.