13 grudnia – rocznica stanu wojennego

Stan wojenny należy  do najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarzeń  w powojennej historii Polski.

13 grudnia 2022 roku minęła 41 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy milicji i Służby Bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby regionalnych struktur „Solidarności” oraz zatrzymywać działaczy Związku. Większość Polaków dowiedziała się o wprowadzeniu stanu wojennego z radiowo-telewizyjnego wystąpienia premiera rządu oraz ministra obrony narodowej (i jednocześnie szefa rządzącej polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wśród internowanych 13 grudnia 1981 roku znalazła się większość przywódców „Solidarności’, z jej przewodniczącym,  Lechem Wałęsą, na czele.

Aby wywrzeć wrażenie na społeczeństwie, na ulice największych miast skierowano 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy milicjantów wraz z kilkoma tysiącami czołgów, transporterów opancerzonych i wozów bojowych.

Aby przybliżyć młodzieży dramatyczne wydarzenia, postacie i symbole z historii najnowszej Polski związane z wprowadzeniem stanu wojennego a także represjami i prześladowaniami jakie miały wówczas miejsce, w  bibliotece na regale wystawienniczym oraz gazetce ściennej na korytarzu obok biblioteki wyeksponowano tak zwane dokumenty życia społecznego w postaci dokumentów fotograficznych,  publikacji, broszur a także książek.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!