Uwaga! Rodzice!

Zgodnie z kalendarzem pracy Zespołu Szkół 04.12.2019 r. o godz. 17.00  odbędą się  ostatnie zebrania z rodzicami przed wystawieniem ocen śródrocznych dla uczniów  klas 1 – 3 Technikum oraz 1-3 Branżowej szkoły I stopnia.

Spotkania z wychowawcami w salach wg grafiku w szkole.

Jednocześnie na godz. 16.30 zapraszamy rodziców na otwarcie Kiermaszu Świątecznego, które odbędzie się na  hali sportowej Zespołu Szkół.
Serdecznie zapraszamy

 Dyrekcja szkoły