AKREDYTACJA ERASMUSA – większe możliwości rozwoju zawodowego

Zespół Szkół w Chocianowie znalazł się w prestiżowym gronie 225 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w programie ERASMUS+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe na okres od 01.02.2022-31.12.2027 i otrzymał Certyfikat akredytacyjny. Oznacza to, że szkoła aż do 2027 roku będzie regularnie otrzymywała unijne środki finansowe na wyjazdy zagraniczne młodzieży oraz kadry co w efekcie zapewni rozwój kształcenia zawodowego i zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy.

Uczniowie i uczennice zdobędą praktyczne umiejętności w zawodzie i rozwiną kompetencje językowe. Zostanie to potwierdzone Certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność. Natomiast udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach i wyjazdach na Job Shadowing pozwoli na modyfikację programów nauczania pod kątem dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb i oczekiwań rynku pracy oraz wcielenia w swojej pracy doświadczeń zagranicznych.