Chronię Płuca – Nie Palę

Informuję, że Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.  zaprasza mieszkańców powiatu polkowickiego do uczestnictwa w  projekcie pod nazwą “Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę  dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest zapobieganie  i zmniejszanie zachorowalności na raka płuc.

Szczegóły dotyczące projektu

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu dla gminy Chocianów

Zapraszamy do udziału!