Edukacja zdalna  w Zespole Szkół

W Zespole Szkół od poprzedniego tygodnia nauczyciele w oczekiwaniu na uregulowania prawne przez MEN współpracowali z uczniami na wybranych komunikatorach elektronicznych w zakresie wspomagania przede w utrwalaniu poznanego materiału edukacyjnego. Jednocześnie trwały przygotowania nauczycieli do pracy zdalnej z uczniami które dotyczyły weryfikacji dostępności kontaktów w formie elektronicznej z uczniami i rodzicami, tworzenie grup na komunikatorach społecznościowych, weryfikacji dostępności i zawartości źródłowej do pracy z uczniami proponowanych platform edukacyjnych i narzędzi pracy przez MEN, opracowanie procedur funkcjonowania systemu kształcenia na odległość.

Od jutra tj.25.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. nauczyciele, którzy zadeklarowali chęć realizacji programu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rozpoczynają kontynuację realizacji podstawy programowej z uczniami w oparciu o procedury stworzone na potrzeby innego sposobu kształcenia. Kształcenie uczniów na odległość  potrwa decyzją MEN do 10.04.2020r.

Szczegółowe procedury realizacji systemu kształcenia na odległość będą udostępnione do zapoznania się na stronie www szkoły w zakładce dokumenty.

Uczniowie i rodzice! Proszę odczytywać przez pocztę, której adres podaliście Państwo wychowawcy do e-dziennika, wiadomości od nauczycieli przedmiotów i wychowawców. Zajęcia lekcyjne, planowane do realizacji na dany dzień tygodnia odznaczone będą na planie zajęć  klasy w e-dzienniku  poprzez wpisanie tematu lekcji  przy przedmiocie.