Egzamin praktyczny – 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Dnia 22.06.20r. odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wersja D dla:

  • Technik logistyk
  • Technik obsługi turystycznej
  • Technik mechatronik
Harmonogram egzaminów praktycznych - D (2007 pobrań )