Bożena Wiszniewska

Bożena Wiszniewska

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów  Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: Do wszystkich Wykonawców…

Wigilie klasowe – komunikat

Organizacja klasowych Wigilii w dniu 17.12.2021r.(piątek)  odbędzie się wg następującego porządku: 1-3 lekcja odbywają się wg planu zajęć lekcyjnych 10.35- 10.55 – wszystkie klasy wraz z nauczycielami mającymi z nimi lekcję na 4 godz. lekcyjnej  schodzą na halę sportową. 10.55-11.40…