Grupowe ubezpieczenie NNW uczniów Zespołu Szkół w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice
Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024 dokonała wyboru ubezpieczenia grupowego NNW uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Wiener.
Sera i Nr polisy: PWC 12383
Składka ubezpieczeniowa ubezpieczenia na cały rok szkolny dla 1 ucznia wynosi 80 zł. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, składka drugiego i następnego dziecka wynosi 50% kwoty przypadającej na 1 ucznia czyli 40 zł.
Agentem Towarzystwa pośredniczącym do kontaktu z klientem w przypadku zgłaszania szkody jest pani Wanda Kędzierska, prowadząca działalność przy ul. Ratuszowa 7, tel. kontaktowy : 607 241 459.
Termin wpłaty do 25.10.2023r.
Składkę ubezpieczeniową dziecka proszę wpłacać do wychowawców klas.
W zakresie ubezpieczenia jednorazowej składki wchodzą następujące świadczenia podstawowe: