Informacje na temat Akcji “Rodacy Bohaterom”

Współpracę ze Stowarzyszeniem Odra- Niemen z Wrocławia zainicjowałam już w 2012r. pierwszą w Zespole Szkół zbiórką świątecznych / z okazji Świąt Bożego Narodzenia/ paczek żywnościowych dla Polaków – Kombatantów, byłych żołnierzy Polski Podziemnej (Armii Krajowej, WiN-u, Narodowych Sił Zbrojnych). żyjących na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Wówczas z wspomagającą mnie p. Joanną Ślipko zebrałyśmy od młodzieży 38 paczek.

W roku 2013 zainteresowanie udziałem w akcji młodzieży wzrosło. Wówczas zebrałyśmy 53 paczki. Zebrane dary młodzież wraz z opiekunem odwiozła prywatnym transportem do Wrocławia do siedziby Stowarzyszenia. Żywność została przepakowana do specjalnie opieczętowanych paczek i konwojem rozwieziona do poszczególnych państw i polskich środowisk kombatanckich. Prezes stowarzyszenie pani Ilona Gosiewska przekazała dyplomy z wyrazami podziękowania za współpracę

W br. roku szkolnym młodzież przygotowała ulotki propagujące udział w akcji oraz duży plakat przy wejściu do szkoły a także przeprowadziła akcję odczytania ustnego w każdej klasie szczegółów przebiegu akcji. Koordynator K. Zborowska zamieściła pełną informację o możliwości i zasadach wzięcia udziału w dziele charytatywnym na stronach www szkoły. Zbiorka darów żywnościowych trwała ponad miesiąc. Młodzież składała świąteczne paczki zawierające oczekiwane produkty żywnościowe jak: kawa, herbata, olej, cukier, ciastka, czekoladę, kakao, owoce w puszce, makaron wraz ze świątecznymi życzeniami podpisanymi imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, miejscowością zamieszkania i nazwą regionu do dwóch koordynatorów K. Zborowskiej i J. Ślipko.

W rezultacie w terminie od 16 listopada do 17 grudnia zostało zebranych 60 paczek. Następnie opiekun K.Zborowska wraz z 2 uczniami klasy IV Technikum Mechatronicznego odwieźli transportem prywatnym dary do Wrocławia. przedstawiciele Stowarzyszenia z podziękowaniem przyjęli dary oferując współpracę w zakresie edukacji historycznej i wspólnej realizacji projektu międzynarodowej wymiany młodzieży.

dyplom rodacy bohaterom