Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego. 3 września 2018 r. godz.9.00
podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603)
2. Czas trwania semestrów:  Klasy maturalne:I     semestr: 03.09.2018 – 21.12.2018
II   semestr: 02.01.2019 – 26.04.2019

Pozostałe klasy:

I     semestr: 03.09.2018 – 18.01.2018
II   semestr: 21.01.2019 – 22.06.2019

3. Terminy ferii: Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  prawie organizacji roku szkolnego (dz.U.poz.1603)

Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 luty 2019r.

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  prawie organizacji roku szkolnego (dz.U.poz.1603)

Ø   Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  prawie organizacji roku szkolnego (dz.U.poz.1603)

4. Spotkania z rodzicami: 11 września 2018 – godz.1600 – klasy pierwsze, godz.1700 – klasy czwarte
24 października 2018 – godz.1700  – wszystkie klasy
5 grudnia 2018– godz.1700– wszystkie klasy  – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi Wywiadówka – 23 stycznia 2019  – godz.1700 wszystkie klasy
20 marca 2019 – godz.1700 –    wszystkie klasy  Klasy: IV TLM, IV TT i IV TA   informacja o zagrożeniach ocenami  niedostatecznymi 22 maja 2019 – godz.1700  – wszystkie klasy; informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
5. Nieprzekraczalne terminy  wystawiania ocen: I semestr:
Klasy maturalne  – 12 grudnia 2018
Pozostałe klasy –   09 stycznia 2019II semestr:
Klasy maturalne  – 08 kwietnia 2019
Pozostałe klasy –  05 czerwca 2019
6. Praktyki zawodowe Klasy TT według odrębnego harmonogramu
III TA / 2TTM /3TT(grupy)–  03.09.2018 – 28.09.2018  Hiszpania   (  4 tygodnie )
III TA( grupa) – 03.09.2018 – 28.09.2018 -Polska
III TL  –  01.10.2018 – 31.10.2018-Polska   (  4 tygodnie )
2A -11.02.- 22.04.2019 ( I grupa) ( 6 tygodni) Volkswagen Motor Polska
2A – 25.03.- 10.05.2019 ( II grupa) ( 6 tygodni) Sitech S.A.
7. Egzaminy: Egzamin maturalny
pisemne – język polski- 06.05.2019,/9.00-14.00 pr/ matematyka pp 07.05.2019, j.angielski 08.05.2019 , matematyka roz. 09.05. ( według harmonogramu ustalonego przez PSZE)
ustne –  09.05.2018- 22.05.2018 – język polski /bez 12 i 19 maja/ ,06-25.05 /bez 12 i19.05/ języki obce nowożytne Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla branżowej szkoły I stopnia oraz dla ZSZ
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów jest zamieszczony na stronach OKE.)Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum:  (szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów jest zamieszczony na stronach OKE.)
8. Zakończenie zajęć lekcyjnych   w klasach  programowo  najwyższych: Klasy maturalne: – 26 kwietnia 2019r(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9. Pożegnanie absolwentów technikum: 26 kwietnia 2019 godz. 1700
10. Zakończenie Roku Szkolnego 21 czerwca 2019 godz. 900(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 2ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603)

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 02 listopad 2018 –  piątek  /po 01.11.- Święto Zmarłych/
  • 29-30 kwietnia 2019 –poniedziałek, wtorek /przed 1.05.- 03.05/

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Data Uroczystość, impreza Odpowiedzialni
1 03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Opiekunowie+ Rada Uczniowskap. M. Piotrowski
2 21.09. 2018 Akcja -Sprzątanie świata Wychowawcy klas pierwszychKoordynator: p.J.Urban-Łabiak
3 IX-X. 2018 Konkurs plastyczny / – 100-lecie Niepodległości Polski p.A.Gurgul, p.A.Łuczkowiec-Waśko
3 05.10. 2018 Dzień Olimpijczyka w Zespole Szkół w Chocianowie p. P. Machoń,p. M. Światłoń-Szydełko,p.E.Kulesza
4 12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej Opiekunowie i Rada Uczniowska
5 10/11.2018 Wieczornica- Polskie Pieśni Patriotyczne z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości p.J.Ślipko,p.R.Łukaszewska
6 09.11.2018 100-lecie Święta Niepodległości- 11 Listopada – Akademia p.D.Krowiak, p.A.Wojtkowiakp.M.Wojtkowiak, p.A.Gurgul
7 01.12.2018 Dzień Walki z AIDS Pedagog szkolny-p.B.Rolska + Rada Uczniowska
8 05.12.2018 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Opiekunowie + Szkolny Klub Wolontariatu
9 26.01.  2019 Studniówka Wychowawcy klas IV –tych: p.J.Ślipko, p.K.Zborowska, p.A.Hruszowiec,
10 marzec  2019 Dzień Otwartych Drzwi Szkoły Zespół ds. promocji szkoły, Rada UczniowskaWszyscy nauczyciele
11 marzec 2019 Dzień Przedsiębiorczości Z.Mazur,M.Zdebiak
11 21.03. 2019 Pielgrzymka maturzystów mgr L. Mazur, mgr K.Mroczko,Wychowawcy klas IV -tych
12 07.04.2019 Światowy Dzień bez Papierosa Pedagog szkolny-p.B.Rolska , Rada Uczniowska
13 26.04. 2019 Uroczyste pożegnanie klas IV -tych Klasy I-wsze i wychowawcy:
14 26.04. 2019 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja p.B.Jasińska, p.M.Tarasiuk, p.A.Łuczkowiec-Waśko
15 Poł..05.2019 Dzień Sportu w Zespole Szkół Koordynator-p. P. Machoń,   nauczyciele wychowania fizycznego,
16 21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Opiekunowie + Rada Uczniowskap. M. Piotrowski

Wersja do druku

Kalendarz na r.szk. 2018/19 (825 pobrań )