Kiermasz Bożonarodzeniowy Rady Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie

W dniu zebrania z rodzicami, w dzień Mikołajek, 6 grudnia 2023r., odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy  zorganizowany przez Radę Rodziców we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami oraz uczniami naszej szkoły.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zgromadzenie funduszy na utworzenie w holu szkoły, w sąsiedztwie biblioteki, „przyjaznej strefy dla uczniów” (między innymi siedziska, stojaki  do ekspozycji prac uczniów: plastycznych, fotograficznych oraz innych, donice z zielenią).

Przygotowania do kiermaszu objęły wykonanie ozdób i dekoracji świątecznych, głównie przez uczniów na lekcjach plastyki, ale także przez nauczycieli oraz rodziców uczniów. Dziękujemy serdecznie za wspólne dzieło: za upieczone ciasta i pierniczki, za autorskie awarele pani Jowity Janas – Greń i wszystkie wyjątkowe „cuda rękodzielnicze”: świąteczne świeczniki, stroiki, wieńce oraz zabawki choinkowe. Szczególne podziękowania kierujemy do przewodniczącej Rady Rodziców, pani Elżbiety Faluty oraz pani Agnieszki Kołodziejczak z komisji rewizyjnej.

Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w pracę przy kiermaszu, a szczególnie Nikoli Opalińskiej, Klaudii Gajek, Ninie Roickiej z klasy 2TLA, Magdalenie Łuczkowskiej z klasy 3TTM, Małgorzacie Pieńko z kasy 4TTL, Gracjanowi Łabiakowi z klasy 3TA a także Lenie Krupie, Zuzannie Finster oraz Mai Szydełko z klasy 1TTL.

Przy sposobności, po raz kolejny, zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia graficznych  projektów  „przyjaznej  strefy” (w dowolnej technice plastycznej lub komputerowej) oraz zgłaszania swoich pomysłów na zagospodarowanie tej strefy, do nauczycieli bibliotekarzy.

Liczymy na Waszą kreatywność, której doskonałą próbką są również stworzone w ostatnich dniach przez uczniów klas mechatronicznych projekty 3D, nawiązujące do symboliki świątecznej ….