Komunikat dla Maturzystów

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2022r. o godz. 9.00 na hali sportowej  Zespołu Szkół odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego poprawkowego. Przypominamy, że uprawnionymi do zdawania w/w egzaminu są absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli wniosek o powtórzenie egzaminu w wyznaczonym terminie. Piszący egzamin poprawkowy zobowiązani się wstawić się do szkoły przed godz. 9.00 wraz z dowodem tożsamości.