Komunikat dla maturzystów i uczniów

Egzamin maturalny poprawkowy

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki i języka angielskiego odbędzie się w Zespole Szkół 24.08.2021r. o godz. 9.00 . Absolwenci klas maturalnych, którzy przystępują  do składania egzaminu poprawkowego zobowiązani są wstawić się na do szkoły z dowodem tożsamości i zachowywać procedury bezpieczeństwa przed zarażeniem Covid-19.
Ze względu na trwające prace remontowe wejścia głównego budynku i wewnątrz szkoły, dostępne jest wejście na obiekt szkoły od strony lewej strony budynku/ wejście na boisko/ i łącznikiem na halę sportową.

Uwaga uczniowie zdający egzaminy poprawkowe w wyniku klasyfikacji rocznej

Z uwagi na trwające prace remontowe zewnątrz i wewnątrz budynku i zachowanie bezpieczeństwa wszystkie egzaminy poprawkowe w dniach 23-27.08.2021r. odbędą się na    2 piętrze szkoły w godzinach i salach poniżej wymienionych. Dojście na egzaminy poprawkowe od lewej strony budynku / wejście jak na boisko szkolne/  wejściem ewakuacyjnym i bezpośrednio schodami na 2 piętro szkoły.