Komunikat Dyrekcji  Zespołu Szkół w Chocianowie

Na stronie www szkoły  w zakładce ,,Plan lekcji” opublikowany został plan zajęć lekcyjnych dla wszystkich oddziałów klasowych obowiązujący od 01.09.2022r. Proszę rodziców i uczniów wszystkich oddziałów o zapoznanie się z nim.

Jednocześnie proszę zapoznać się z zastępstwami na dzień jutrzejszy 02.09.2022r. zawieszonymi wyjątkowo z powodów organizacyjnych na stronie www szkoły. Kolejne zastępstwa będą  rozpisywane wyłącznie w e-dzienniku i wywieszane także w gablocie szkolnej na I piętrze.