Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie z dnia  17 listopada 2022r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje:

 1. W dniach 22-25 listopada w Zespole Szkół w Chocianowie odbędą się próbne egzaminy maturalne dla klas 4-tych technikum  : 4TAG,4TLG, 4TTG.
 2. Egzaminy będą przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów opublikowanym na e-dzienniku szkoły oraz w załączniku poniżej.
 3. W dniach 22-24 listopada w/w uczniowie w/w klas maturalnych są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.
 4. W dniu 25 listopada uczniowie piszący dodatkowe przedmioty rozszerzone po zakończeniu egzaminów powracają na lekcje do swoich klas. W tym dniu są zwolnieni z odpowiedzi na ocenę. Pozostali uczniowie klas maturalnych realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji.
 5. W egzaminach próbnych biorą udział wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów zachorowania typu: kaszel, gorączka, katar.
 6. Na egzaminy uczniowie przychodzą na 20 min. przed rozpoczęciem pod wyznaczoną salę lekcyjną.
 7. Na salę egzaminacyjną wchodzą po wyczytaniu przez nauczyciela i okazaniu dowodu tożsamości. Uczeń bez dowodu tożsamości nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną.
 8. Okrycia zwierzchnie piszący egzamin pozostawiają w szatni.
 9. Zabrania się wnoszenia na  salę egzaminacyjną  telefonów komórkowych. Ujawnienie telefonu komórkowego podczas pisania egzaminu oznacza przerwanie egzaminu.
 10. Podczas egzaminów uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych: czarnego długopisu, kalkulatora ,linijki, cyrkla.
 11. Przebieg matury na sali egzaminacyjnej odbędzie się wg procedur przedstawionych przed egzaminem przez nauczycieli nadzorujących.
Harmonogram matur próbnych XI.2022r. (1017 pobrań )