Konkurs dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia

konkurs-moja-praktyka

Zapraszamy uczniów z klas branżowych oraz technikum do udziału w konkursie „Moja najciekawsza praktyka”, którego organizatorem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Cel konkursu:

 1. Promowanie użytecznych umiejętności zawodowych zdobytych podczas praktyk w zakładzie pracy.
 2. Uwrażliwienie uczestników konkursu na potrzebę planowania przyszłości zawodowej.
 3. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.
 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.
 5. Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.

 

Temat i format pracy konkursowej.

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu/prezentacji (zdjęcia wraz z opisem lub komentarzem) na temat praktyki odbytej w zakładzie pracy w ramach nauki praktycznej zawodu.
 2. Prace należy przygotować i przesłać na e-mail: klastry@lsse.eu, długość trwania filmu maksymalnie 5 min/prezentacji do 25 slajdów.
 3. Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać uczeń lub właściwa dla ucznia szkoła. Ilość prac przesłanych ze szkoły nie jest ograniczona.

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie prac wraz ze skanem podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1) na adres e-mail: klastry@lsse.eu. Organizator potwierdzi zwrotnie otrzymanie prac. W treści wiadomości należy napisać poniższe informacje:

Temat wiadomości: Zgłoszenie do konkursu „Moja najciekawsza praktyka”

Treść wiadomości: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego.

Terminy konkursu:

 1. Rozpoczęcie konkursu dnia 30 września 2022 r.
 2. Prace należy składać do dnia 12 maja 2023 r.
 3. Jury dokona oceny nadesłanych prac nie później niż do dnia 26 maja 2023 r.
 4. Ogłoszenie wyników oraz zakończenie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

w siedzibie Organizatora konkursu do dnia 9 czerwca 2023 r.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Regulamin - "Moja najciekawsza praktyka 2022" (102 pobrania ) Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu "Moja Najciekawsza Praktyka" (108 pobrań )