Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie – kwesta

1 listopada 2022r. młodzież z Zespołu Szkół w Chocianowie wraz z przyjaciółmi oraz z inicjatorką i koordynatorką akcji p. Beatą Rolską kwestowała na Cmentarzu Komunalnym w Chocianowie a także Cmentarzach Parafialnych w Pogorzeliskach i Parchowie.

Organizatorem zbiórki publicznej była Fundacja Studio Wschód , główny koordynator akcji „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” . Celem zbiórki było niesienie pomocy Rodakom na Kresach i ofiarom wojny w Ukrainie.
Dziękujemy kwestującym wolontariuszom i Ich Rodzicom oraz Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli akcję, a tym samym pomogli w niesieniu pomocy Rodakom zamieszkałym na Kresach!

Beata Rolska