Zespół Szkół w Chocianowie podpisał umowę o realizację kolejnego projektu złożonego w konkursie 2021 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Będzie on realizowany ze środków programu ERASMUS+ reprezentowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Tak więc kolejny raz nasza młodzież będzie miała szansę odbycia miesięcznego stażu zagranicznego. Wygrany projekt o nazwie „Na staż po doświadczenie zawodowe” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, opiewa na kwotę 78184,00 Euro.

Loginy

Tak jak ostatnio projekt będzie obejmował trzy kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny, obsługi turystycznej i logistyczny, a będzie odbywał się również w Hiszpanii. Tym razem uczniowie i uczennice zostaną podzieleni na dwie grupy po 13 osób, przy czym pierwsza grupa wyjedzie na staż w październiku 2022 roku, a druga w lutym 2023. Miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  gwarantuje partner zagraniczny euroMind w Maladze.

Grupa mechatroników odbędzie staż zawodowy w firmach w Maladze, zajmujących się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie oraz w warsztatach samochodowych. Będą to firmy Grupo Dodox, Mecanizados Malaga, Mecanizados y Fresados, a  praktyka będzie obejmować zakres obsługi komputerowych sterowanych urządzeń numerycznych. Natomiast firmy samochodowe zapewnią praktykę w zakresie serwisu, napraw uszkodzeń karoserii oraz wymiany oryginalnych części i akcesoriów. Natomiast grupa turystyczna odbędzie staż zawodowy w biurach turystycznych i hotelach tj. Segway Adventure Malaga, hotel Hilton Garten Inn Malaga, Soho Bahía. Uczniowie zdobędą tam doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi klienta, planowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych, przygotowywania nowych ofert oraz obsługi hotelowej. Podobnie  grupa logistyczna odbędzie staż zawodowy w firmach w Maladze: Paquetería – TIPSA, Carrefour Express, Worten w zakresie zarządzania inwentarzem, dystrybucją towarów, transportem i magazynowaniem.

Przewidziany też jest bogaty program kulturowy tj. wycieczki, zwiedzanie miasta, atrakcje typu Tapas Night, Corrida itp.  Ponadto uczniowie odbędą dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który będzie wykładany w języku angielskim. Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Zdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej. Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie. Natomiast pozyskane praktyczne doświadczenia pozwolą na korelację umiejętności kształconych w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego rynku pracy. Duże znaczenie będzie miała również dobra znajomość języka obcego zawodowego. W efekcie uczniowie zyskają szansę na udany start zawodowy, a sam udział w stażu gwarantuje im rozwój zawodowy i osobisty.

Tarasiuk M.