Nauczyciele dla Kresów

W dniach od 5 do 10 października 2023r. nasza nauczycielka, długoletnia wolontariuszka Akcji Mogiłę Pradziada ocal od Zapomnienia pani Beata Rolska, na zaproszenie Fundacji Studio Wschód brała udział w projekcie “Nauczyciele dla Kresów”. Przedsięwzięcie było sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Celem wyjazdu było poznanie losów naszych rodaków, którzy mieszkają w Bielcach i jedynej polskiej wsi Styrcza, a przywędrowali z okolic Kamieńca i Chocimia. Wolontariusze przekazywali paczki żywnościowe a także uczestniczyli w warsztatach, na których prelegentami byli przedstawiciele polskiej wspólnoty w Mołdawii. W wyjeździe brali udział dolnośląscy pedagodzy, wyróżnieni za pracę i krzewienie polskości wśród rodaków za granicą.